ערכו דף זה
שוחחו על דף זה
היסטוריית הדף
 
רכילות

מתוך עינהשופטופדיה

ככה זה בקיבוץ
ככה זה בקיבוץ

רכילות הייתה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מההווי הקיבוצי.
דומה שקשה להימנע מתופעה זו במסגרת החיים בקהילה קטנה, צפופה ושיתופית. כמו כן, הקרבה היחסית בין פה לאוזן, והמונחים ערבות הדדית וקיבוץ שיתופי, שמהווים ערכי ליבה ונדבכים חשובים בחברה ובמשק הקיבוציים – נוטים לעתים להתפרש בצורות שונות אצל חברים שונים, ומן הסתם ישנם גם אלו שאוזניהם כרויות ולשונם קלה, והם לוקים גם בהתערבות הדדית ושיתוף הקיבוץ .
רכילות אינה מהווה בהכרח נזק לחבר – בעוד שמדובר לעתים בחשיפת ענייניו הכמוסים של אדם או בהוצאת דיבה לשמה שכל כולה דברי הבל ועוול, הרי שההיסטוריה רצופה גם בסיפורי גבורה והדר העשויים לפאר שמו של חבר, שהיה עד חשיפתם אלמוני בגבורתו, בין אם התרחשו במציאות ובין אם לאו.
כיוון שקשה לחבר להימנע כליל מהיותו נושא לרכילות, הרי שלפחות המנוסים שבחברים למדו כבר להתייחס לנושא בבדיחות הדעת ובכובד הראש הראוי לו בלבד ולא מעבר לכך, ואף למנף את העניין לתועלתם ולשעשועם, בהיותם מפיצים סיפורי רכיל מועילים על עצמם. ככל שידאגו החברים שהפצת המידע תהיה דיסקרטית ככל האפשר, כך מובטחת להם התפוצה הרחבה והזריזה ביותר.
עם זאת, נרשמו במהלך השנים גם מקרים הפוכים, בהם סופרו סיפורים בדויים בחדרי חדרים על חבר כלשהו, וכשנהפכו אלו לעובדה מוצקת מספיק, לא נותרה לאותו החבר שום ברירה, והוא נאלץ להתאים את המציאות לדמיון, ולו כדי לא לאכזב את הציבור.
מספר זוגות זווגו ואף התחתנו מבלי שהתכוונו לכך כלל, בתולות נכנסו להיריון ואף ילדו ילדים בריאים מבלי שנקטו שום פעולה מקדימה הכרחית, חברים חלו במחלות מסתוריות ואף נפטרו טרם עִתם, ורק בדרך נס לא נקברו בעודם בחיים, ועוד כהנה וכהנה נסים ונפלאות שבוודאי לא היו קורים מעולם לו התרחשו באמת.
כך או כך נראה, שדברי ימי הקיבוץ מלאים ורצופים באגדות, בשמועות ובדברי רכיל, אשר תרומתם לתולדות המקום ולהעשרתם, במידה שהם נעשים בטעם טוב ובחן, מבלי לפגוע, חלילה, באיש, חשובה.
קשה לתאר את תולדות הקיבוץ בלעדיהם.

צור קרמר


מקור: http://wiki.keh.co.il/index.php/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA

דף זה נצפה 10,661 פעמים. שונה לאחרונה ב - 11/09/2007 13:33

קטגוריה: ר