ערכו דף זה
שוחחו על דף זה
היסטוריית הדף
 
קהילה לומדת

מתוך עינהשופטופדיה

מפגש קהילה לומדת במועדון לחבר בעין השופט (צילום:גדעון בן בג)
מפגש קהילה לומדת במועדון לחבר בעין השופט (צילום:גדעון בן בג)
עוזי לושי, עמוס כרמל ודוגמא מחומר הלימוד בעבודה של גדעון בן בג
עוזי לושי, עמוס כרמל ודוגמא מחומר הלימוד בעבודה של גדעון בן בג

מסורת
כבר בשנים הראשונות לייסוד עין השופט, מוצאים אנו בעיתוני הקיבוץ דיווחים על פגישותיהם של חוגי לימוד קבועים כמו: חוג רעיוני, חוג האזנה למוסיקה, וחוג לספרות יפה, שאורגנו ע"י חברים שונים בקיבוץ.
הדחף והרצון של החברים להרחיב דעת ולעסוק בנושאים רוחניים - רעיוניים, ליוו את הקיבוץ בכל שנותיו וקיבלו ביטוי שונה בכל תקופה ותקופה.
בתחילת שנות ה-90 התחיל להתגבש מפעל תרבותי של לימודי יהדות, שלאחר מספר שנים יכונה "קהילה לומדת" והוא מתחזק ומתמסד וממשיך להתקיים גם כיום בשנת ה-70 לקיבוץ.
ראשונים היו מימי קטינא (ארגון) ועוזי לושי (המורה) שנענו לבקשת מספר חברים לקיים חוג ללימודי יהדות במועדון חברת הילדים.
בהמשך הצטרפה עופרה בריל לארגון חוג זה שהעביר את פגישותיו למועדון לחבר.
באוקטובר 1996 התמסד החוג וכונה "קיבוץ לומד", כאשר עוזי לושי לימד אחת לשבועיים מספרות חז"ל ואיציק פלג לימד אחת לשבועיים מקרא. עופרה המשיכה לעסוק בכל תחומי הארגון. בתקופה זו השתתפו בחוג כ- 15-10 חברים מעין השופט, ברובם חברים ותיקים. בהמשך הצטרפו לחוג מספר חברים מרמות מנשה ומדליה והחוג הקיף כבר 20-25 חברים. בשנת 1999 הייתה פנייה ל"קיבוץ לומד" מצד המועצה האזורית, לפתוח את החוג לכל ישובי המועצה. המימון לתפעול החוג בא מ"שותפות 2000". בתקופה זו הצטרף משה שוק לצוות המארגן בתפקיד הגזבר.

קהילה לומדת
השינויים הנ"ל הביאו לשינוי שם החוג ל"קהילה לומדת" ועתה הוזמנו להרצות גם מרצים מבחוץ. מספר המשתתפים התרחב והגיע ל-70–80 חברים, מרביתם מקיבוצי ההר.
באוקטובר 2004 נכנס עמוס כרמל לריכוז "קהילה לומדת" והוא מרכז אותה גם כיום בשנת ה-70 לקיבוץ. התגבש צוות היגוי קבוע: עוזי לושי, איציק פלג, עמוס כרמל, משה שוק, שגית מור, נחמיה להב (רכז התרבות במועצה).
המשובים בכתב של המשתתפים ב"קהילה לומדת" הצביעו על רמה גבוהה של שביעות רצון, הן מההרצאות והן מהבחינה הניהולית-ארגונית.
המרצים שלקחו חלק במפגשי קהילה לומדת בשנת 2004 היו:
הרב משה יהודאי / ד"ר יאיר בוימל / ד"ר אמונה גפני / ד"ר שגית מור / פרופ. אביגדור שנאן / עוזי לושי / ד"ר איציק פלג / ד"ר שמאי גלנדר / הרב מרדכי זמיר / ירון ידען / פרופ. מנחם קלנר / ביני תלמי / צביה אורנן / בנימין יוגב / ד"ר לורית רמון / אהרלה וענת קפלן עו"ד איתמר לפיד / ד"ר משה שנר / ד"ר ישראל קורן / ד"ר פניה עוז / שניאו עינם / ד"ר מוטי זעירא / ד"ר משה יצחקי.
בתאריך 6.5.05 דן צוות ההיגוי בשאלה: כיצד נגדיר מהו תחום ה"יהדות" בו עוסקת קהילה לומדת? הסיכום:
• יש להתמקד בנושאים הבסיסיים ביותר של היהדות, אך להביא גם הרצאות על דתות אחרות, במגמה לחדד סוגיות שונות המבליטות את ערכיה ומנהגיה של היהדות.
• לעסוק במקרא, משנה, תלמוד, ספרות ימי הביניים, בזרמים שונים ביהדות, היסטוריה, פילוסופיה, ואומנות יהודית.
• להביא נושאים הקשורים להוויה, לחברה וליצירה הישראלית החדשה.
• בהרצאות על העת העתיקה וימי הביניים, חשוב לשמור על הקשר עם המציאות העכשווית, עם ההשלכות לחיים כיום, במטרה לעניין יותר חברים ולהיות רלוונטיים.
• יש לשמור תמיד על רובד עומק ערכי-רעיוני-תרבותי יהודי, ברמה אקדמית מחקרית.
סיכום כלכלי לשנת 2005:
סך ההכנסות מתשלום החברים עמד על 15,000 ₪ בקירוב
סך ההכנסות מאגף לחינוך תורני כ - 18,000 ₪ בקירוב
סך ההוצאות כתשלום למרצים כ - 25,000 ₪ בקירוב
בישיבת צוות היגוי ב-14.7.06 מסר עמוס כרמל:
התקיימו בשנת תשס"ו 35 מפגשים בהם השתתפו בממוצע 65 חברים מכל האזור. המשובים בסיום השנה הצביעו על שביעות רצון רבה הן מרמת ההרצאות והמרצים והן מהארגון והניהול של המפגשים.
• גליה שגיא (רכזת התרבות של עין השופט) הדגישה את חשיבות הפעילות של קהילה לומדת במכלול פעולות התרבות בעין השופט והאווירה
הלימודית-השכלתית שהקבוצה מעניקה לקיבוץ. עין השופט ימשיך לתמוך במפעל חשוב זה ויעודד פעולה התנדבותית של מרצים וחברים בצוות ההיגוי ובניהול קהילה לומדת.
• צוות ההיגוי התמקד גם בצורך לעניין שכבות גיל נוספות בלימודי היהדות והוצעו מספר דרכים להגביר את הפרסום: באמצעות ה"מגידון",
פרסומי הפעילות התרבותית של המועצה, לשלוח דפי מידע לעיתוני הישובים וללוחות המודעות.
צוות ההיגוי סיכם את שנת תשס"ז:
• אירית כרמל מחליפה כגזברית את משה שוק שיצא לתקופה מסוימת מבחינה בריאותית. • סידור המועדון עבר שידרוג: השולחנות נשארים במקומם, דבר היוצר אווירה "מועדונית", נוח יותר לחברים להניח את כוסות הקפה/תה, נחסך עמל רב ושלמונים לאולפניסטים שסידרו את המועדון. • הלוגו של קהילה לומדת ישתנה וייכתב בו: מקרא, יהדות, מחשבת ישראל.
שנת תשס"ח נפתחה עם הרצאתו של עופר רגב – "תפילת האדם" תפילות שבלב משוררים לצד תפילות שכינסו חכמים. הגיעו למפגש כ- 80 חברים.
גם ההרצאות הבאות ענינו מספר רב של חברים ונראה שהחוג מעניין גם שכבות צעירות יותר.

לקראת שנת הפעילות תשס"ט נשלחה גלוית שנה טובה לכל חברי "קהילה לומדת", המכריזה על התאריך 27.10.08 כתחילת הפעילות, ומסיימת במשפט: תהא תשס"ט שנה של הרחבת הדעת והעשרת הלימוד בצוותא. בצד השני של הגלויה נרשמו שמות המרצים לתחילת העונה: עוזי לושי / עופר רגב / רינה ברקאי / יוכי ברנדס / סיליה הראל / ד"ר אודי מנור.

עמוס כרמל


מקור: http://wiki.keh.co.il/index.php/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA

דף זה נצפה 8,799 פעמים. שונה לאחרונה ב - 15/09/2008 11:34

קטגוריה: ק