ערכו דף זה
שוחחו על דף זה
היסטוריית הדף
 
בית ספר מגידו

מתוך עינהשופטופדיה

ביה"ס תיכון אזורי "מגידו" הוקם בשנת 1996 נמצא בבעלות המועצה האזורית מגידו. לומדים בו תלמידי כל 13 הישובים של המועצה האזורית, מושב היוגב ותלמידים מיישובים נוספים. אוכלוסיית התלמידים מגוונת ואיכותית. צוות העובדים של ביה"ס מונה כמאה ועשרים איש לרבות מורים חלקיים ועובדי מנהלה. ביה"ס הנו מקיף ושש שנתי במבנהו, בנוי ופועל בדרך ייחודית ומנוהל תוך זיקה לישובים החברים בו והמיוצגים בהנהלה הציבורית הרחבה של ביה"ס. בית הספר אוטונומי מבחינה כלכלית ופועל לפי עקרון של ניהול עצמי במסגרת תקציבית סגורה.


תוכן עניינים

העקרונות החינוכיים המרכזיים בביה"ס:

-התלמיד במרכז: תשובות מגוונות ואינטגרטיביות לכל תלמיד.
-דגש על מיומנות חשיבה, למידה ושימוש בטכנולוגיה ובמידע, ועבודת צוות.
-לימוד מיומנויות בין אישיות המסייעות לעבודת צוות.
-גישה הוליסטית לתלמיד ולתפקידי בית הספר.
-פיתוח גישה הומניסטית וזיקה לקהילה.
-התחדשות ורלבנטיות כחלק מהתרבות הבית ספרית.
-גמישות, רב מימדיות ורב תחומיות: לימוד התמצאות במצבי שינוי, מסגרות לימוד גמישות, תכניות אישיות.


מה מייחד את ביה"ס?

-ביה"ס מתוכנן כך שמבנהו הפיזי והארגוני תומכים בעקרונותיו החינוכיים.
-תכנית הלימודים היא בעלת מימדים בין תחומיים ואינטגרטיביים, מתמקדת ב"בעיות אמת" ועושה שימוש בשיטות הוראה והערכה מתקדמות.
-בית הספר מקיים דיאלוג חינוכי מתמיד המבוסס על קשר ויחס אישי


ייחודו של בית הספר מתקיים בשני צירים:
א.למידה במרכזי למידה רב תחומיים (מלר"תים):

-ביה"ס בנוי משישה מלר"תים, העוסקים בתחומי תוכן שונים. כל מלר"ת הוא בית, צוות מורים אוטונומי המגבש תכנית לימודים בין תחומית :או אינטגרטיבית במקצועות הלימוד של המלר"ת, מאגר משאבי למידה אוטונומי (מחשבים, ציוד אורקולי וייעודי), סביבה לימודית :ושיטות הוראה והערכה התומכות בתכני הלימוד.
-תלמידי כל שכבה בביה"ס מגיעים לכל מלר"ת ליחידת ללימוד של שעתיים.
-הסיוע לתלמידים בעלי צרכים יחודיים ניתן בתחומי המלר"ת או במרכז המסייע.
-מנהל המלר"ת הוא חבר בהנהלת ביה"ס.

ב.המערך החינוכי:

-לכל כ 32 – 28 תלמידים יש מחנך/ת, הממלא את תפקידי הליווי והסיוע החינוכי בכל התחומים של פעילות חניכיו בבית הספר: קשר אישי :זמין, קשר עם המורים, המשפחה, מערכת הייעוץ, החינוך המיוחד וכיו"ב.
-המחנך/ת נפגש/ת עם קבוצתו כל בוקר למפגש בוקר , המשמש לבדיקת נוכחות והעלאת תכנים שונים. בנוסף, הוא מקיים פגישות אישיות עם :חניכיו.
-הצוות החינוכי של כל שכבה מורכב ממחנכי השכבה, יועצת השכבה ומחבר הנהלה.
-החינוך החברתי ולימוד תכנים של כישורי חיים נעשה במסגרת מלר"ת כישורי חיים, העוסק בתחומי החינוך הגופני והחינוך החברתי במשולב.

המערכת מוסיפה :

לאחרונה פורסם בראש חוצות ובעמוד הפותח של ידיעות אחרונות מיום שישי 23/11/07 כי ביה"ס מגידו הוא אחד מבין חמשת התיכוניים בארץ עם האחוז הגבוה ביותר של התגייסות לחיילות הקרביים בצה"ל!

גדי רקובסקי


מקור: http://wiki.keh.co.il/index.php/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95

דף זה נצפה 10,829 פעמים. שונה לאחרונה ב - 25/11/2007 11:33

קטגוריה: ב