ערכו דף זה
שוחחו על דף זה
היסטוריית הדף
 
דברות השומר הצעיר לפי שרגא ויל

מתוך עינהשופטופדיה

עמוס כרמל מביא הקדמה לתמונות: המסגרת של 10 דברות המכונסות יחדיו לכלל עיקרים מחייבים נוסחו לראשונה בהשוה"צ בשנת 1915 עם ניצני התנועה בגליציה. גם אם גוון דתי מסויים היה נסוך עליו בתקופה ראשונה זו, הרי אופיין, כוונתן, ותוכנן לא השתנו באופן מהותי מאז ועד 1928 כאשר נקבע הנוסח הסופי בתנועה בפולין, נוסח שאומץ ברבות הימים גם ע"י השוה"צ הארצישאלי. כיצד הגדירו חברי התנועה את משמעותן ומקומן של הדיברות: "...הינן המצפן למוסר השומרי בכל השכבות. הן היסוד של האידיאה החינוכית", "...זוהי תורת הביצוע של סגנון החיים, הווי שומרי, תרבות נעורים ודמות האדם שלנו". יש שכינו אותן "תורת היחסים": היחס לאמת, לטבע, לחבר, לחברה, אלה יוצרים את סגנון החיים שלנו.(עד כאן ההקדמה).
יגאל מוסיף כי הערך לדעתו צריך להיקרא: "דברות השומר של תנועת השוה"צ בהונגריה כפי שצויירו ע"י שרגא וייל.
והוא מוסיף:"מעניין לציין כי ב"פנקסי" שיצא בוארשה ב- 1920 ע"י ההנהגה הראשית של השומר-הצעיר מופיע הנוסח הבא של הדברות:
א) השומר הוא איש אמת. ( ושפת אמת תכון לעד. משלי י"ב, י"ט)
ב) השומר הוא נאמן לאלוהי ישראל לארץ אבותיו ולעמו. ( כל שהוא קבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון הקודש מובטח לו, שהוא בן עולם הבא. ירושלמי שבת פ"א)
ג) השומר הוא אחיעזר ואחיסמך. ( ואהבת לרעך כמוך ויקרא י"ט, ט"ו)
ד) השומר הוא אח לשומרים. ( טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם: כי אם יפולו האחד יקים את חברו...קהלת ד', ט-י')
ה) השומר הוא איש חייל. ( בוא, כי איש חייל אתה וטוב תבשר. מל"א א', מ"ב)
ו) השומר הוא חובב הטבע. ( ומה רבו מעשיך ה', כולם בחוכמה עשית! תהלים ק"ד, כ"ו)
ז) השומר הוא שומע לפקודת ראשיו ( אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. משלי י',ה)
ח) השומר הוא עליז ורענן. ( אור זרע לצדיק, ולישרי לב שמחה. תהלים צ"ז, י"א)
ט) השומר, דרכו לחסכון.( אגור בקיץ בן משכיל. נרדם בקציר בן מבייש. משלי י', ה')
י) השומר הוא טהור במחשבתו, בדבריו ובמעשיו. ( נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה. סוף סוטה)"

הצייר שרגא וויל שיצר את את תמונות הדברות בנוסח הזה ,נולד בצכיה , בראשית מלה"ע השניה עבר להונגריה והיה מן הפעילים המרכזיים של מחתרת תנועות הנוער החלוציות בהונגריה ואיש השומר-הצעיר, המחתרת ייצרה מעל למאה אלף תעודות מזויפות שהצילו יהודים רבים , ארגנה את תנועת הבריחה ( הטיול) מהונגריה, הקימה בתי ילדים לילדים ולנוער ועוד פעולות הצלה רבות. לאחר המלחמה היה מן הפעילים המרכזיים של השומר-הצעיר בהונגריה וממקימי קיבוץ העוגן. לצד חברות פעילה בקיבוץ היה שרגא אמן מחונן ומוכר, בארץ ובעולם. השבוע, פברואר, 2009 נפטר שרגא וייל בגיל 91 והובא לקבורה בקיבוצו העוגן."
את דיברות השומר הכין כחוברת קטנה שהופצה בין כל חניכי השומר הצעיר בהונגריה לאחר המלחמה, הדיברות תורגמו לעברית והתרגום היווה חלק מהציור. היה בציור המון נאיביות שהייתה אופיינית למחשבה השומרית באותם הימים.

עופרה בריל

קטגוריה: ד